KnoWood Erasmus+ žinių sąjunga

KnoWood Erasmus+ žinių sąjunga

Darnių vidutinio ir didelio aukštingumo medinių pastatų žinių sąjunga - KnoWood

Projekto Nr: 600903-EPP-1-2018-1-DK-EPPKA2-KA

Idea Statika dalyvauja Erasmus+ žinių sąjungų projekte „Darnių vidutinio ir didelio aukštingumo medinių pastatų žinių sąjunga“ (KnoWood). Projekto vykdytojai 5 aukštojo mokslo instituacijos ir 6 įmonės iš 4 ES šalių ir Kanados: VIA University College (Danija), University of Westminster (Jungtinė Karalystė), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Lietuva), Universitat Politechnica de Catalunya (Ispanija), Southern Alberta Institute of Technology (Kanada), House Habitat (Ispanija), Danish Technological Institute (Danija), Study and Consulting Center (Lietuva), BM TRADA (Jungtinė Karalystė), Registrų centras (Lietuva) ir Idea Statika (Lietuva).

Projekto tikslas – patenkinti būsimus darbo rinkos poreikius vystant vidutinio ir didelio aukštingumo medinių pastatų projektavimo, statybos ir valdymo srityje. Projekte diegiamos ir analizuojamos inovacijos, tvarumo principai, gilinamas tarptautinis ir transdisciplininis suvokimas apie darnius medinius pastatus. 

Sukurta žinių sąjunga skatins darnų medienos išteklių naudojimą, užimtumą medinės statybos pramonėje, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą, bus sukurtos naujos žinios ir studijų moduliai aukštojo mokslo institucijoms.
 
Projekto metu (2019-2020 metais) Idea Statika darbuotojai kels kvalifikaciją Kanados Pietų Albertos technologijos institute, dalyvaus tarptautiniuose intensyviuose mokymuose Jungtinės Karalystės Vestminsterio universitete ir Danijos VIA universitetiniame koledže. Projektas užtikrins bendradarbiavimą ir inovacijų sklaidą tarp Europos aukštojo mokslo institucijų, mokslininkų, verslo partnerių, asociacijų, tinklų ir visuomenės.