Paslaugos

Paslaugos

UAB “IDEA STATIKA” atlieka tokias paslaugas:

  • statinių konstrukcijų techninių ir darbo projektų atlikimas,
  • metalinių ir medinių konstrukcijų gamybinių projektų arlikimas
  • statybos ir montavimo darbų organizavimo ir vykdymo projektų rengimas,
  • statinių esamos būklės tyrimai ir vertinimas,
  • atliktų projektų inžinierinių sprendimų analizė ir įvertinimas, pateikiant optimalius sprendimus,
  • projektų konstrukcinės dalies ekspertizė,
  • esamų statinių tyrimai ir ekspertizė.

Konstrukcijų projektavimus galime atlikti pagal europines EN (eurokodus), lietuviškas STR ir rusiškas STO (SNIP) projektavimo normas. Pastatų konstrukcijos analizuojamos taikant trimačius modelius ir BIM (angl. Building Information Modeling, arba Statinio informacinis modeliavimas).